„Nie mogę wyjść z podziwu” – pisze w recenzji Jacek Kopciński – „dla »Gdańskich śladów Szekspira« – dwujęzycznego wydawnictwa poświęconego Danielowi Chodowieckiemu i profesorowi Jerzemu Limonowi. Pierwszy był utalentowanym i cenionym rysownikiem, drugi znakomitym filologiem angielskim, historykiem i teoretykiem teatru. Choć żyli w różnych epokach, połączył ich Gdańsk i, oczywiście, Szekspir. Chodowiecki ilustrował sztuki wielkiego dramatopisarza, swoją szekspirowską przygodę zaczynając od wizyty w berlińskich teatrach XVIII stulecia. Limon dzieła Szekspira wszechstronnie analizował i tłumaczył, zabierając czytelników swoich książek do teatrów angielskich przełomu XVI i XVII wieku. Nieprzeciętne osobowości dawnego artysty i współczesnego badacza odcisnęły równie silne piętno na ich pracach. Ilustracje Chodowieckiego są wyrafinowaną interpretacją utworów Szekspira i ukrytym komentarzem do wydarzeń, którymi żyła ówczesna Europa. Filologiczne prace Limona wtajemniczają nas w kulturę epoki Szekspira, która okazuje się zwierciadłem naszych czasów. Mimo międzynarodowej sławy, Chodowiecki nigdy nie zerwał bliskich związków z Gdańskiem. Limon natomiast najważniejszą ze swoich rozpraw poświęcił występom angielskich aktorów w gdańskiej Szkole Fechtunku. Po latach liczne ilustracje Chodowieckiego znalazły się w gdańskim Muzeum Narodowym i stanowią perłę w jego kolekcji. Natomiast naukowa pasja Limona doprowadziła do powstania Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego”.

„W prezentowanej książce” – zauważa z kolei Kamil Zeidler – „mamy odniesienie do dorobku trzech wielkich postaci – Szekspira, Chodowieckiego i Limona – które łączy więcej, niż można byłoby w pierwszej chwili sądzić. Profesor Jerzy Limon i jego praca oraz fascynacje łączą w całość wszystko to, co znalazło się w tym katalogu. To on zaprosił w mury Uniwersytetu Gdańskiego, stworzonego przez siebie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, a nawet do własnego domu – Williama Szekspira, a w konsekwencji także Daniela Chodowieckiego z jego wspaniałymi rycinami. Może był to przypadek, może oczywista kolejność wieloletnich działań Profesora”.

***

„Gdańskie ślady Szekspira. Chodowiecki & Limon”, red. Piotr Stepnowski i Joanna Kamień, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2022.

Spis treści: Gdańsk mówi Szekspirem (Piotr Stepnowski); Skrzyżowania artystycznych dróg (Jacek Friedrich); Teatr, jakiego nie ma (Jerzy Limon); Gdańskie marzenie Jerzego Limona (Justyna Limon); Profesor Jerzy Limon – życie (z) Szekspirem (Joanna Kamień); Dziękuję, Panie Profesorze! (Stanisław Waltoś); Teatralny krajobraz Gdańska w czasach Daniela Chodowieckiego (Piotr Kąkol); Świat jest teatrem, aktorami ludzie… (Kalina Zabuska); Od ilustracji do instalacji: Szekspir a druk we współczesnej praktyce artystycznej (Agnieszka Żukowska); Rozmaryn (Joanna Kamień & Piotr Stepnowski); Katalog; Ryciny Daniela Chodowieckiego w kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku (Alicja Andrzejewska-Zając); Kolekcja Jerzego Limona (Joanna Kamień); Wybrana literatura.