Można zgłaszać kandydatów do Kaszubskiej Nagrody Literackiej

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza do zgłaszania kandydatur do Kaszubskiej Nagrody Literackiej za rok 2018.

Propozycje można nadsyłać do 8 września 2019 r.

Kaszubska Nagroda Literacka przyznawana jest równocześnie z Pomorską Nagrodą Literacką „Wiatr od morza”, którą ustanowił samorząd województwa pomorskiego. „W roku stulecia odzyskania Niepodległości w uznaniu dla twórczej pracy i licznych dokonań pomorskich pisarzy, a także wydawców książek, w trosce o dalszy rozwój pomorskiego piśmiennictwa i czytelnictwa, o podtrzymanie i rozszerzanie miłości do literatury” – tak uzasadniali pomysłodawcy stworzenie tego literackiego wyróżnienia.

Za co przyznawana jest nagroda?

Kaszubska Nagroda Literacka przyznawana jest za szczególne dokonania literackie w języku kaszubskim, w tym także za tłumaczenie na język kaszubski, zrealizowane w roku poprzedzającym jej wręczenie lub za całokształt pracy literackiej w tym języku. Nagroda ma charakter indywidualny i przyznawana jest osobom fizycznym. W przypadku przyznania jej za dokonania zbiorowe, nagrodę przekazuje się osobie lub osobom kierującym projektem.

Pierwszą Kaszubską Nagrodę Literacką przyznano 18 października 2018 r. za całokształt twórczości, w uznaniu niezwykłego dorobku wieloletniej pracy twórczej na rzecz literatury i języka kaszubskiego Stanisławowi Jankemu, poecie, prozaikowi, tłumaczowi, publicyście oraz twórcy literatury kaszubskiej.

Kto może zgłaszać kandydatów?

Prawo do zgłaszania kandydatów przysługuje:

  • instytucjom i stowarzyszeniom, które zajmują się literaturą i kulturą kaszubską,
  • badaczom literatury kaszubskiej,
  • wydawnictwom,
  • mediom,
  • wyższym uczelniom humanistycznym,
  • bibliotekom,
  • członkom kapituły.

Kto i kiedy wybiera laureata?

Nagrodę przyznaje kapituła powołana przez dyrektora Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Laureat w IV kwartale każdego roku podczas uroczystej gali, wspólnie z Pomorską Nagrodą Literacką „Wiatr od morza”, otrzymuje statuetkę i nagrodę pieniężną.

Termin nadsyłania propozycji

Zgłoszenia wraz z uzasadnieniem należy nadsyłać do 8 września 2019 r. pod adres:

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
ul. Zamkowa 2a
84-200 Wejherowo

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej

Fot. Adam Dorobek. Stanisław Janke, ubiegłoroczny laureat Kaszubskiej Nagrody Literackiej.