1-9.12 Przegląd „Połowy Poetyckie” w sieci

Gdyńskie Centrum Kultury Przystań Poetycka „Strych” zapraszają na 19. Przegląd „Połowy Poetyckie” w sieci.

W programie:
– EKSPRESOWY Konkurs Jednego Wiersza
– Autor
– Koncert

EXPRESOWY Konkurs Jednego Wiersza:
• wszystkich chętnych zapraszamy do przesłania 1 wiersza w 3 egzemplarzach
• wiersz dotąd niepublikowany, nienagradzany, o dowolnej tematyce, opatrzony godłem
• w osobnej kopercie opatrzonej godłem proszę podać dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu
• termin nadsyłania wiersza mija 9 grudnia br.
• nie decyduje data stempla pocztowego, a data dostarczenia do GCK
• Pula nagród 1000 zł, nagrodzone wiersze zostaną opublikowane w „BLIZIE”
• Prace prosimy przesyłać na adres:
Gdyńskie Centrum Kultury
ul. Jana z Kolna 25
81-354 Gdynia
z dopiskiem: POŁOWYSPOTKAMY SIĘ W SIECI!

Ogłoszenie laureatów, prezentacja utworów i pozostałych punktów programu zostanie przedstawione multimedialnie/on-line w grudniu 2020 r.

Śledź nas na FB, profil: Przystań Poetycka „Strych”
Kontakt/pytania>e-mail: przystanpoetycka@gmail.comOrganizatorzy: Gdyńskie Centrum Kultury, Przystań Poetycka „Strych”
Mecenas nagród w konkursie: Miasto Gdynia
Patroni: Kwartalnik Artystyczny „BLIZA”, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich o. Gdańsk