Termin: 29.10.2023, godz. 12.00
Miejsce: Oliwski Ratusz Kultury
Wstęp wolny, obowiązują zapisy: pomyslodalnia@gmail.com, tel. 608 661 616
Bajka dla dzieci 3+

Fundacja Pomysłodalnia zaprasza na premierowe opowieści bajkowe „Będzie dobrze” oraz na warsztat dla rodzin. Wydarzenie odbędzie się w językach polskim i ukraińskim.

W tej muzycznej bajce świat realny przeplata się ze światem magicznym. Jest to uniwersalna opowieść o budowaniu relacji opartych na zaufaniu i otwartości. Punktem wyjścia w tekście jest poczucie wyobcowania i pewnej bezradności, które wyrastają z różnych sytuacji oraz emocji spowodowanych dorastaniem, a także nagłym znalezieniem się w zupełnie nieoczekiwanym świecie. Główna postać, pokonując etapy poznawania realnych okoliczności nowego świata, ucieknie we własny – świat snu, fantazji, który jest bezpieczny i zdaje się być sterowalny, spotyka się w nim z różnymi istotami, poznaje ich historie, rozbudowując swój świat o nowe, ważne elementy. Różne zdarzenia pozwalają jej rozwinąć własne talenty. Ma też ważne zadanie do wykonania. Niemal wszystko wydaje się możliwe. Piosenki pozwolą zrozumieć, jak bardzo potrzebne jest współdziałanie i pozytywne nastawienie.

Performatywność opowieści będzie budowana na animacji, interakcji oraz tłumaczeniu konsekutywnym. Następstwo tłumaczenia będzie zaplanowane (w określonych odstępach czasowych) i skoordynowane z przebiegiem dramaturgicznym, jak również zapotrzebowaniem odbiorców. Warsztat oparty będzie na metodzie pedagogiki zabawy – poprzez ruch i ekspresję plastyczną. Wspólnie i śpiewająco pokolorujemy świat i wyjdziemy z przekonaniem, że „Będzie dobrze”.

Tekst i reżyseria czytania: Magdalena Olszewska
Tłumaczenie tekstu na ukraiński, czytanie: Yuliia Nedashkovska
Obsada: Hanka Łubieńska, Martyna Gogołkiewicz
Muzyka: Hanka Łubieńska
Autor plakatu: Karol Formela

Wydarzenie dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

**********************************

Фундація Помислодальня запрошує Вас на прем’єру прем’єру казок „Все буде добре” і на майстер-клас для родин. Подія відбудеться польською та українською мовами.

Дата: 29 жовтня 2023, час: 12.00 -14.30
Місце проведення: Олівська Ратуша Культури
Вхід вільний, реєстрація обов’язкова: pomyslodalnia@gmail.com, тел. 608-661-616
Казка для дітей 3+

У казці світ реальний переплітається зі світом чарівним. Універсальна історія про побудову стосунків на основі довіри та відкритості.  Відправною точкою в тексті є відчуття відчуженості та певної безпорадності, які виникають у різних ситуаціях та емоціях, викликаних дорослішанням та раптовим потраплянням у абсолютно несподіваний світ. Головний герой пройде крізь етапи пізнання реальних обставин нового світу, втече у власний світ – світ сну, фантазій, який є безпечним і, здається, ним можна керувати; у якому він зустрічає різноманітних істот, дізнається їх історії, розширюючи свій світ новими важливими елементами. Різні події дозволяють їй розвивати власні таланти. У нього також є важливе завдання, яке необхідно виконати. Здається, що майже все можливо. Пісні допоможуть вам зрозуміти, наскільки потрібна співпраця і позитивне ставлення.

Перформативність історії буде побудована на анімації, взаємодії та послідовному перекладі. Послідовність перекладу буде запланована (з певними інтервалами) та узгодженим перебігом драматичності, а також потребами аудиторії. Майстер-клас буде заснований на методиці педагогіки гри – через рух і художнє вираження. Разом і співаючи, ми розфарбуємо світ і залишимо з переконанням, що „це буде добре”.

Текст і режисура читання: Магдалена Ольшевська
Переклад тексту на українську мову, читання: Юлія Недашковска
Акторський склад: Ганна Луб’янська, Мартина Гогалкевич
Музика: Ганна Луб’янська
Автор плакату: Кароль Формела

Захід дофінансовано коштами міста Гданськ.